کمد بلند آرمز تیپ 45-1202


کاربرد:
کمدهای بلند مدست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.

ویژگی‌ها:
کمد های پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
 
Modeling by Abadise 3D


 
 
محصول تیپ H D W قیمت ریال تیپ
کمد جارختی بلند مدست 1202-45C 190 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1202-45C
کمد بایگانی بلند مدست 1202-45F 190 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1202-45F
کمد ویترین بلند مدست 1202-45V 190 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1202-45V
کمد کتابخانه بلند مدست 1202-45L 190 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1202-45L
کمد بایگانی ویترین بلند مدست 1202-45FV 190 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1202-45FV
کمد بایگانی کتابخانه بلند مدست 1202-45FL 190 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1202-45FL
کمد ویترین کتابخانه بلند مدست 1202-45VL 190 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1202-45VL


 

محصولات هم خانواده