مقاله ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه
13 دی / 2018
آموزشی
آموزش طراحی و اجرای مصنوعات چوبی

مبلمان اداری آبادیس آموزش طراحی و اجرا مصنوعات چوبی شرکت آبادیس جهت پیشبرد صنعت مبلمان اداری و دکوراسیون داخلی در نظر دارد هر آنچه تجربه و تخصص در زمینه طراحی ، آنالیز ، تکنولوژی و تکنیک اجرا در 15 سال تجربه کاری خود دارد به نیروهای جوان و جویای کار و دانش معماری و تولید صنعتی آموزش دهد.

ادامه مطلب